Link hier door naar de interessante en up-to-date blog van Kunstloc met de belangrijkste publicaties aangaande de inhoud van het nieuwe bestuursakkoord Brabant over cultuur!

Donderdag 7 mei 2020 werd het nieuwe bestuursakkoord van VVD, CDA, Lokaal Brabant en FvD gepresenteerd: ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant.’ Cultuur is daarin onderdeel geworden van de portefeuille ‘Vrije tijd’. Er zal een geleidelijke afbouw van de inzet van provinciale middelen plats vinden voor cultuur.’ Cultuur lijkt hiermee voor het eerst sinds decennia geen kerntaak meer voor de provincie. Deze koerswijziging leidt tot veel vragen en reacties uit de culturele sector.

https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws/reacties-op-coalitieakkoord-noord-brabant-5027