Installatie “Carpe aeternitatem in momenti”

“carpe aeternitatem in momenti” het plukken van de eeuwigheid in het moment.

Geen rust zonder plaats

Telkens wanneer het lover beschutting biedt, wil men de situatie verlengen, meenemen, naar nadere plekken of als verlangen laten bestaan. De kunstenaar kan niet tevreden zijn met verlengen, meenemen of verlangen, zij wil de ervaring delen. De onmogelijkheid de ervaring te doen, als men niet tegelijkertijd onder het lover ligt, vormt de begrenzing van het bestaan. men kan erover vertellen, leuk, men kan die plek bijzonder noemen, fijn, maar meer wordt het zelden. Marjan Wester neemt geen genoegen met de begrenzing en herschept in het kunsthuis de oorspronkelijke situatie en als men de tijd neemt is er de ervaring ook.

(tekst: Ad van Rosmalen).

MG_7186

MG_7186
Picture 1 of 19